اشعار

شعری از علی مدد رضوانی متولد ۱۳۵۷ در غزنی ليلا مهاجر است که حرفی نمی زندآزرده خاطر است که حرفی نمی زندليلا نماد غربت اين حال و روز ماستدرد معاصر است که حرفی نمی زندليلا برای رنج کشيدن تمام عمرانگار حاضر است که حرفی نمی زندگم...

Read More

نور و عرفان

” شاخه های نور” نام کتاب بس جالبی از عرفان عاشقانه است که فاضل و نویسنده توانا میثاق با قلم شیوای خود آن را به رشتۀ تحریر درآورده است. مطالعۀ آن مشوق من در نوشتن این گفتار می باشد. *مهندس رزاقی* هر آن چیزی که در عالم...

Read More

استاد اولمیر

آزاده مردی که دوران زندگی اش را وقف هنر کرد و سیما نامیی را که با پویایی تمام به موسیقی پشتو روح تازه ای بخشید و بر مبنای معیاری موسیقی کلاسیک، موسیقی ملی و محلی پشتو را انکشاف داد و در شبا روز ترین دورۀ حیات دست کم پنجاه سال،...

Read More

کم سرای محکم نویس

نویسندگان و جامعه فرهنگی کشور ما شهباز ایرج را بخوبی می شناسند. درویش دلی و ساده زیستی همراه با مطالعه پی گیر از ایرج شخصیت مخصوص به ایرج ساخته است سبک شعر و نگارش ایرج مثل کسی نیست. شعرهای ایرج از دور نمایان است و شعر هر عاشق...

Read More
Translate »