گدِی مداری

همان طور که نبی را سیل می کردم، خواستم بگویم: “بخیز، برویم که دیرشد.” ولی دیدم غرق در تماشاست. گویی در این دنیا نیست.هوا گرم بود و خورشید در آسمان جولان می داد، ولی به نظر می آمد که مردم گرما را حس نمی کنند. آب دهانم...

Read More

څنګه؟ په دغه بیه یې خرڅوې؟

ښاغلی مرتضی دې څښتن تعالی تندرست لري، ده خپله کېسه داسې راته وکړه:-کله چې د انتخاباتو وخت رانیږدې شو د اولسي جرګې له پاره د کاندیدانو خبره رامنځ ته شوه. له انکارا څخه ویل شوي وو چې هر څوک د وکالت وړ وي کاندید یې کړﺉ، د ګوند په...

Read More

لنډه کیسه

زما دښمنې ستا تر دوستي ښه ده ګران لوستونکې به په لاندی کیسه کې د لیوه چې یو وحشي او سپی چې کورنۍ حیوان دی، ترمنځ خبری اتری او د زړه خواله ولولې. لومړی خو دا خبره د منلو نده ځکه چې حقیقت نلری. په دی مانا چې حیوانات پخپلو منځو کې...

Read More
Translate »