رونمایی از کتاب «خاطره ها، گپ هایی از گذشته»، سرگذشت زندگی عبدالکریم میثاق

روز یکشنبه، نهم اکتوبر 2022 در لندن طی یک محفل با شکوهی کتاب «خاطره ها، گپ هایی از گذشته»، سرگذشت زندگی سیاسی عبدالکریم میثاق از طرف انجمن دوستی افغان ها و خانواده میثاق برگزار شد. در این محفل شمار کثیری از فعالان و نمایندگان...

Read More

لباس

حیدر یگانه صبح نوروز بود. دل شگـوفه «تاپ تاپ» درون سینه‌اش زد و او با خـود گفت: «حــالا همــهء دختـرها لبـاس‌های جـدید نوروزی می‌پوشند و به جشن نوروز می‌روند»؛ اما به یادش آمد كه خیاط به او لباس نو نداده است. دل‌تنگ شد و خواست...

Read More

فيروزه نشانه ای از مقاومت در برابر غم و درد روزگار

موسیقی در ذات خود با احساس شنونده و نوازنده رابطه دارد. تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از نوای دل انگیز موسیقی به ارادۀ انسان چندان ربطی ندارد بلکه این احساس است که شنونده را وا میدارد تا با دقت به نوای موسیقی، حتا اگر کلمات و جملات...

Read More

اشعار شماره چهارم، سال دهم

بلبل اسیر چه صبحی کز هوای دلپذیرشبهر سو مشک می پاشید، عبیرشبدورِ گونۀ گل شبنم ترفتاده چون عرق بر روی دلبرگل اندام ناز و بلبل در رجا بودخلاصه هر طرف بزمی بپا بودبدیدم بلبلی در بسته در دامکه می زد ناله از بیداد ایاماسیرش کرده...

Read More

اندیشه و قلم از شماره یکم، سال دهم

آمد بهار آمد بهارخرم وآمد رسول يارمستيم و عاشقيم و خماريم وناقرارای چشم و ای چراغ روان شَو به سوي باغمگذار شاهدان چمن را به انتظارای سرو گوش دار كه سوسن به شرح نوسرتا به سرزبان شده برطرف جويبارگويی قيامتيست كه سركرد سر...

Read More
Translate »