لباس

حیدر یگانه صبح نوروز بود. دل شگـوفه «تاپ تاپ» درون سینه‌اش زد و او با خـود گفت: «حــالا همــهء دختـرها لبـاس‌های جـدید نوروزی می‌پوشند و به جشن نوروز می‌روند»؛ اما به یادش آمد كه خیاط به او لباس نو نداده است. دل‌تنگ شد و خواست...

Read More

فيروزه نشانه ای از مقاومت در برابر غم و درد روزگار

موسیقی در ذات خود با احساس شنونده و نوازنده رابطه دارد. تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از نوای دل انگیز موسیقی به ارادۀ انسان چندان ربطی ندارد بلکه این احساس است که شنونده را وا میدارد تا با دقت به نوای موسیقی، حتا اگر کلمات و جملات...

Read More

اشعار شماره چهارم، سال دهم

بلبل اسیر چه صبحی کز هوای دلپذیرشبهر سو مشک می پاشید، عبیرشبدورِ گونۀ گل شبنم ترفتاده چون عرق بر روی دلبرگل اندام ناز و بلبل در رجا بودخلاصه هر طرف بزمی بپا بودبدیدم بلبلی در بسته در دامکه می زد ناله از بیداد ایاماسیرش کرده...

Read More

اندیشه و قلم از شماره یکم، سال دهم

آمد بهار آمد بهارخرم وآمد رسول يارمستيم و عاشقيم و خماريم وناقرارای چشم و ای چراغ روان شَو به سوي باغمگذار شاهدان چمن را به انتظارای سرو گوش دار كه سوسن به شرح نوسرتا به سرزبان شده برطرف جويبارگويی قيامتيست كه سركرد سر...

Read More

اشعار

شعری از علی مدد رضوانی متولد ۱۳۵۷ در غزنی ليلا مهاجر است که حرفی نمی زندآزرده خاطر است که حرفی نمی زندليلا نماد غربت اين حال و روز ماستدرد معاصر است که حرفی نمی زندليلا برای رنج کشيدن تمام عمرانگار حاضر است که حرفی نمی زندگم...

Read More