دسته: Slider

بازی بزرگ جدید

The New Great Game فروپاشی اتحاد شوروی آغازگر بازی بزرگ جدید: فروپاشی اتحاد شوروی در منطقه و جهان موجب تحولات و پیامدهای فراوانی گردید. در سطح منطقه، سقوط این کشور سبب شد تا پانزده جمهوری که سالها تحت حاکمیت این کشور قرار داشتند...

Read More

صلح بیدرنگ، نیاز مردم افغانستان

چهار دهه جنگ در افغانستان، طولانی ترین جنگ در یک سرزمین واحد، کشور واحد، با پیامدهای ویرانگری زیرساخت های اقتصادی و نابودی ارزش های انسانی جامعه با چنین گستردگی در تاریخ بشریت -به جزء از جنگ‌های جهانی- بشمار می آید. بشریت تاکنون...

Read More

راتلونکې د امریکا یا چین ده؟

دریمه برخه د چین، روسیي، هند اړیکې او د امریکا غبرګون د چین او امریکا اړوند مو په تیرو لکچرونو کې لږ شانته مالومات وړاندي کړي دي. خو د روسیي او هند په اړه به هم لنډ مالومات وړاندي کړو او په پایله کې به د دې هېوادونو تر منځ د...

Read More

The Great Game بازی بزرگ

بازی بزرگ نامی است که به رقابت های سیاسی و نظامی دو امپراتوری بزرگ وقت، بریتانیا و روسیۀ تزاری در آسیای مرکزی، داده شده است.  این تقابل سیاسی و دیپلماتیکی بود که در بیشتر قرن نزدهم، بر سر افغانستان و سرزمین های همسایه در...

Read More

شادروان تیمور تاچ

چهرۀ تابان در تاریخ مبارزات آزادی خواهانۀ افغانستان چشم از جهان فروبست با اندوه فراوان بیان می داریم که، ستارۀ دیگری از آسمان دانش، سیاست، فرهنگ، دوستی و محبت ناپدید شد.شادروان تیمور تاچ فرزند ارشد زنده یاد برات علی تاچ مبارز و...

Read More

یو بل ستوری هم ولوید!

د افغانستان د ازادۍ، دموکراسۍ، ټولنیز عدالت او د پوهي مشعل دار مرحوم تیمور تاچ له دې پاتېدونکې نړۍ سترګې پټي کړي. ارواښاد د مرحوم برات علي تاچ په علم پروره او د هېواد د زیارکښانو د لارې په مبارزه کورنۍ پورې اړه لرله. ارواښاد...

Read More
Loading