رف ويتامين D باعث کاهش چشمگير خطر ابتلا به انواعی از بيماری سرطان می شود.
پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا در آمريکا با مراجعه به مطالعات انجام شده در خلال 63 سال اخير نتيجه گرفته اند که استفاده از غذاهای دارای مقادير زياد ويتامين D همراه با مکمل های غذايی حاوی اين ويتامين می تواند خطر ابتلای به سرطان پستان، سرطان تخمدان و سرطان روده بزرگ (کلون) را تا پنجاه درصد کاهش دهد.
در واکنش نسبت به انتشار اين خبر، سازمان های خيريه مبارزه با سرطان ضمن استقبال از يافته های دانشمندان آمريکايی هشدار داده اند که مصرف بيش از اندازه اين ويتامين در عين حال می تواند به کبد و گـُرده آسيب برساند.
پوست انسان در برابر نور آفتاب نوع طبيعی ويتامين D – موسوم به ويتامين D3 – را توليد می کند اما اين ويتامين به طور وفور در برخی انواع خوراکی ها، مانند ماهی های چرب، کره نباتی (مارگارين) و گوشت وجود دارد.
محققان آمريکايی در اين تحقيقات به بررسی رابطه بين ميزان ويتامين D موجود در خون و درصد ابتلای به سرطان پرداخته اند. اين تحقيقات نشان می دهد که درصد درمان سرطان پستان، روده بزرگ، پروستات و تخمدان در ميان سياهپوستان کمتر از سفيد پوستان است و پژوهشگران گفته اند که علت اين تفاوت می تواند کارآيی کمتر پوست تيره رنگ در ساختن طبيعی اين ويتامين باشد.
مطالعاتی که در انجام اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شامل تحقيقاتی است که بين سال های 1966 تا 2004 در کشورهای مختلف در زمينه موارد ابتلای به سرطان انجام شده است.
نتيجه به دست آمده نشان می دهد که دست کم در برخی از انواع سرطان نمی توان ارتباط بين سطح ويتامين D در خون و خطر ابتلای به اين بيماری را ناديده گرفت.
مقدار مصرف
پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا نتيجه گرفته اند که مصرف روزانه ويتامين D در حدود 1000 واحد بين المللی (IU) – حدود 25 ميلی گرم – می تواند خطر ابتلای به سرطان روده را 50 درصد و خطر ابتلای به سرطان پستان و تخمدان را حدود 30 درصد کاهش دهد.
در گزارش اين پژوهشگران در عين حال نسبت به استفاده بی رويه از اين ويتامين هشدار داده شده است.
مصرف بيش از 2000 واحد بين المللی ويتامين D در روز می تواند به جذب بيش از اندازه کلسيم منجر شود که احتمال آسيب رساندن به کلبه و کبد را به همراه دارد.
انتشار نتايج تحقيقات دانشمندان آمريکايی با استقبال تعدادی از کارشناسان مواجه شده که با استناد به معتبر بودن اين پژوهش، خواستار اقدام دولت ها در زمينه آگاه سازی مردم و هدايت آنان در اين زمينه شده اند.
در صورتی که پوست بدن انسان به اندازه کافی در معرض تابش نور آفتاب قرار نگيرد، مقدار مفيد ويتامين D را می توان از منابع غذايی همراه با مکمل های موجود تامين کرد.
نکته ديگری که در ارتباط با تحقيقات اخير مورد توجه قرار گرفته است خطراتی است که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشيد می تواند برای فرد در پی داشته باشد.
به اين دليل، توصيه شده است که برای دريافت مقدار لازم اين ويتامين بهتر است از مواد غذايی مناسب استفاده شود.
نتيجه تحقيقات اخير دانشمندان آمريکايی در نشريه American Journal of Public Health منتشر شده است.