از هفتاد و پنجمین سالروز تولد شاعر و دانشمند گرانمایه کشور، سلیمان لایق طی محفل با شکوهی به روز دوشنبه پنجم دسمبر ۲۰۰۵م مطابق چهاردهم قوس ۱۳۸۴ خورشیدی تجلیل به عمل آمد.
در گردهمایی که به همین مناسبت از جانب حلقه ای از دوستداران موصوف در یکی از مراکز فرهنگی منطقه برنت اوک لندن سازمان داده شده بود شمار زیادی از فرهنگیان و علاقمندان سلیمان لایق از داخل و خارج بریتانیا گرد هم آمده بودند.
محفل حوالی ساعت شش شام آغاز شد. در آغاز مسوول مرکز فرهنگی نوبنیاد افغانهای منطقه برنت اوک لندن، دکتر وارث وزیری بعد از اظهار خوش آمدید از ایجاد انجمن نوبنیاد فرهنگی متذکره که به افتخار هفتاد و پنجمین سالگرد تولد شاعر بلند آوازه ء کشور، سلیمان لایق- کار خود را سر از تاریخ پنج دسمبر آغاز مینماید- یاد آوری کرد و به نمایندگی از اشتراک کنندگان محفل این روز مبارک را به وی تبریک گفت.
در این نشست فرهنگی عده ء زیادی از شاعران، نویسندگان، ادب شناسان، دکلماتوران رادیو و تلویزیون افغانستان نمایندگان کانون های فرهنگی- اجتماعی افغانها در بریتانیا به نوبت عقب بلندگو قرار گرفته ضمن ابراز تبریکی به سلیمان لایق به خوانش پارچه های ادبی، قطعات اشعار و قرائت پیام های تبریکی پرداختند.
محفل حوالی ساعت ده شب بعد از صرف طعام به پایان رسید.