روز یکشنبه، نهم اکتوبر 2022 در لندن طی یک محفل با شکوهی کتاب «خاطره ها، گپ هایی از گذشته»، سرگذشت زندگی سیاسی عبدالکریم میثاق از طرف انجمن دوستی افغان ها و خانواده میثاق برگزار شد.

در این محفل شمار کثیری از فعالان و نمایندگان نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، انجمن های افغان های مقیم انگلستان، شخصیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ژورنالست ها، نماینده های رسانه ها و علاقمندان، برخی ها با دعوت و عده ای با آگاهی از چاپ کتاب، اشتراک ورزیده بودند. حضور شمار زیاد شرکت کنندگان در محفل رونمایی بیانگر عطش فراوان دوستداران میثاق است که بی صبرانه انتظار چاپ و دسترسی به کتاب را می کشیدند. اشتراک کنندگان با دقت تمام به سخنان و ارزیابی هر یک از سخنرانان در مورد این کتاب گوش فرا داده بودند. تقریباً تمام حاضران در گردهمایی کتاب را دستیاب کردند و این خود عطش بیش از حد هموطنان ما در آگاه شدن از دیدگاه های فقید میثاق از زندگی سیاسی و رویدادهایی که موصوف در جریان زندگی سیاسی خود با آنها مواجه شده بود، را نشان می دهد.
محفل رونمایی در یک فضای همدلی و محبت با سازماندهندگان و‌ گردانندگان نشست پایان یافت. انجمن دوستی افغان ها و خانواده میثاق اشتراک و محبت های حاضران در محفل را قدردانی و ارج می گذارند.
جای افتخار خانواده میثاق است که از دوستان نزدیکی که درتدویر و نحوه اجرای این نشست ما را همراهی و کمک نموده اند سپاس گذاری بی پایان نماییم.
ممنون همه
یادداشت:
برای نخوه دریافت کتاب، علاقمندان می توانند با ایمیل ذیل حل مطلب نمایند:

armisaq@icloud.com
بها: در انگلستان 25£
در اروپا. 30€
در امریکا و سایر نقاط جهان 30$
جمع قیمت پوست و‌ پارسل