– سرخ: شخص قوی و احساساتی که ماجراجویی خوشش می آید.
– نارنجی: شخصی شجاع که هرکاری را انجام می دهد و از خود اشتیاق نشان می دهد.
– زرد: شخصی با هوش که مایل است مدیر باشد و همه چیز را تحت کنترول خود بگیرد.
– سبز: فردی معمولی است که دوست دارد زندگی اش ساده و مطمین باشد و عاشق طبیعت است.
– فیروزه ای: شخصی با هوش و خوشرو که با دیگران خوب ارتباط برقرار می کند و عاشق زندگی است.
– آبی: فردی صادق و وفادار که طرفدار آرامش است.
– نیلی/ بنفش/ ارغوانی: شخصی ممتاز و سرشناس که قدر خودرا می داند و معمولاً ابتکار به خرج می دهد و خلاق است.
– سیاه: فردی قابل احترام که عاشق آداب و رسوم است و احساسات قلبی خودرا می تواند پنهان کند.
– سرخابی: فردی متکی به خود، مستقل، البته سختگیر و متنفذ نسبت به خودش است.
– سفید: شخصی محتاط یا کسی که عاری از احساس است.
– قهوه ای: فردی محکم و با ثبات که خودرا وقف دوستان و خانواده اش می کند.
– خاکستری: فردی احساساتی عاشقی که عشق خودرا زود بروز می دهد.

برگرفته از هفته نامه جامعه، شماره ۷۹، ۱۳۸۵