گزارش همایش فرهنگی به مناسبت گرامی داشت از ۲۵ مین سال آغاز نشرات محبت

به تاریخ ۱۳ مارچ ۲۰۲۲ همایش بزرگ فرهنگی در گرامی داشت از آغاز کار نشراتی ماهنامه (گاهنامه) محبت از طریق آنلاین (زوم) برگزار شد. در این همایش شمار زیادی از دانشمندان، چهره های فرهنگی, اهل رسانه، نویسندگان و شاعران نام آور کشور...

Read More

رویداد فرهنگی

از هفتاد و پنجمین سالروز تولد شاعر و دانشمند گرانمایه کشور، سلیمان لایق طی محفل با شکوهی به روز دوشنبه پنجم دسمبر ۲۰۰۵م مطابق چهاردهم قوس ۱۳۸۴ خورشیدی تجلیل به عمل آمد.در گردهمایی که به همین مناسبت از جانب حلقه ای از دوستداران...

Read More

«دو نو جوان افغان قهرمانان ووشو»

دو نو جوان افغاني، 4 مدال قهرماني را در مسابقات ووشوی کشورهای اسکانديناوی کسب کردند. به تاريخ 16 ماه ثور 1386 مطابق با 6/5/2007 ميلادی، مسابقات ورزش ووشو بين کشورهای اسکانديناوی در شهر اسلو پايتخت کشور ناروی با شرکت 84 ورزشکار...

Read More

ورزشکاری که برندهء مقام اول شده اما از اند یشه ء مردم و سر زمینش فارغ نیست

گفت وشنود فضل الر حیم رحیم خبر نگار آزاد با احمد سیر بهادر زاده ورزشکار افغان مقیم هالند احمد سیر بهادر زاده در سال 1984 عیسوی در کارته سوم شهر کابل دیده بدنیا گشوده است.تحصیلات ابتدائی را تا صنف نهم در مکتب تجربوئی سید جمال الد...

Read More