آشنایی با صورتگر، چهره پرداز و نقاش با استعداد وطن
حمیدالله عمریار
حمیدالله عمریار در سال ۱۹۶۹م. در شهر کابل متولد و تعلیمات ابتدایی و دوره متوسطه را در لیسه امانی به پایان رسانید. تحصیلات عالی خویش را در رشته انجنیری ساختمان ادامه داد که متاسفانه نسبت شرایط نامساعد ناشی از جنگ های داخلی در سال ۱۹۸۹ آن رانامکمل گذاشته وناچار به ترک وطن شد و به کشور آلمان مسکن گزین گردید. بعد ها خوشبختانه در یکی از اکادمی های شهر دارمشتاد آلمان در رشته مواظبت تخنیکی سند فراغت حاصل نموده است.
وی از همان آوان کودکی به هنر خطاطی و نقاشی علاقه داشت و در پهلوی درس های مکتب از فعالیت های انجمن هنری پروفیسور غلام محمد میمنگی فیض کمال می گرفت. این ذوق و شوق هنری در زندگی غربت نیز با وی همراه بوده و باوجود شرایط نامساعد هیچ وقت از مشق و تمرین دست نمی کشید.
هستۀ نقاشی های حمید را علوم مثبته، چون ریاضی، رسم تخنیکی و بخصوص هندسه ترسیمی تشکیل می دهد و سبک وی به نام هنرفضایی یا کهکشانی یاد می شود. تابلو های حمید با استفاده از پارچه های کتانی و رنگ روغنی تیره جان می گیرند.
“محبت” ضمن ابراز قدردانی از جناب عمریار در ارسال چند نمونه از کار های هنری اش به این اداره و آرزوی موفقیت های مزید برای وی نمونه هایی ازسبک هنر کهکشانی نقاشی های این هنرمند چیره دست را غرض آگاهی خوانندگان محبت به نشر می سپارد.


برای آشنایی بیشتر با کار های این هنرمند جوان و توانمند می توانید به سایت
www.galerievisionen.de مراجعه نمایید.