دسته: نوشته های دری

فيروزه نشانه ای از مقاومت در برابر غم و درد روزگار

موسیقی در ذات خود با احساس شنونده و نوازنده رابطه دارد. تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از نوای دل انگیز موسیقی به ارادۀ انسان چندان ربطی ندارد بلکه این احساس است که شنونده را وا میدارد تا با دقت به نوای موسیقی، حتا اگر کلمات و جملات...

Read More

چرخش اجزأ عالم- در رابطه با عرفان

بهترین و کاملترین فرم تقارنی از نظر هندسۀ دایروی و یا بهتر گفته شود کروی شکل است و این در حقیقت در بطن تمام اجزا عالم از نظر واقعیت ساختمانی و حرکتی معنوی نهفته است. نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیشکه من این مسیله بی چون و...

Read More

بهار محبت

محبت به دهمين بهارزندگانی خويش گام نهاده است. درجريان سالهای گذشته عمرخويش صادقانه تلاش می نمود تا درباغستان حيات اجتماعی گلهای عطرآگين محبت، دوستی و تفاهم را بكارد و با وجود دشواريهای گوناگون مادی ومعنوی درجهت شگوفا شدن اين...

Read More

قلم های سرگردان

قلم موجود مقدس است. خداوند به قلم سوگند یاد کرده است. به درستی هرچه از گذشته ها می دانیم راهی است که همواره قلم روزنه سازی کرده است و جهان بشر سخت مدیون موجودی بنام قلم است. براستی که قلم مستحق قسم خداوند است.در کشو بلا زدۀ ما...

Read More

ادای احترام

ای پویندگان حق و ای گردانندگان آسایش بشری و ای جوانان دور از میهن، ای نسل جوان با درک و با احساس، از شما تمنا می رود تا از هر نوع علم و دانشی که برای تان میسر است میوه های رنگین جهان متمدن را بچشید و از هر چشمه ای زلال تمدن جرعه...

Read More

حدیث پریشان حالی خاورمیانه

نزدیک به پنجاه سال است که خبر های داغ و آتش دار از کشتار، قتل عام، ترور و وحشت مربوط به سر زمینی بنام خاورمیانه می گردد. خاورمیانه، مهد تمدن انسان است. انسان های امروز بدون گذر از گذرگاه تاریخ خاورمیانه به درختانی می مانند که...

Read More

احیای ارزش ها و امید های انسانی

نگارش مشترک:سلیبه سرسر Saliba Sarsar فلسطینی وییزکیل لاندان Yahezkel Landan اسراییلیبرگردان از شاه بی بی شاه “ناله” جامعۀ جهان شمول بشری متاسفانه هستۀ اصلی میانه روی و توازن خود را از دست داده و به دو قطب مخالف مرتکب...

Read More

کابلی که من دیدم

کابلی که من دیدمبعد از پانزده سال دوری از میهن و زندگی در غربت، خوشبختانه در اواخر حمل ۱۳۸۵ خورشیدی ( نیمۀ دوم اپریل ۲۰۰۶ میلادی) ، سعادت بازدید وطن دست داد.قبل از مواصلت به میدان هوایی بین المللی کابل- در طول پرواز چهارونیم...

Read More

پارلمان جدید و وظايف اعضای آن

مردم افغانستان در آستانه يک آزمون بزرگ تاريخی قرار دارند. با ايجاد پارلمان ، توافقنامه بن در جهت استقرار صلح و ثبات در افغانستان و ايجاد پايه های يک دولت مدرن خوشبختانه به اکما ل رسید.پارلمان، بخصوص در کشور هاييکه جهت گيری...

Read More

مهندس رزاقی

وز محبت گشت ظاهر هر چه هستوز محـبت می نـماید نیـست هسـت در گذشته چند جلسه با نویسندهء توانا و ادیب فاضل آقای میثاق بحث های طولانی در رابطه عرفان و هستی داشتیم. سرانجام سخن را با این ابیات از مولانا کوتاه کردیم: کاشکی هستی زبانی...

Read More

فرهنگ گفت و گوی تمدن ها

دهه های پایانی هزاره ء دوم میلادی همراه با رویداد هايی بود که تأثيری بسيار عميق و فراموش نشدنی برجامعهء جهانی گذاشت. تجربهء فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، ريزش ديوار بلند برلين، تجزيهء يوگوسلاويای پيشين و يک قطبی شدن جهان از يک سو...

Read More

جسم و جان چه رابطه ای با هم دارند؟

جنبش نوزايی (رنسانس) به شناخت انسان از جسم و جانش اعتبار بخشيد از زمانی که انسان خود را شناخته، می داند که هستی او از دو بخش تشکيل شده که از هم جدايی ناپذيرند. اما ميان اين دو بخش رابطه ای پيچيده برقرار است که هنوز نکات مبهم...

Read More
Loading