نویسنده: info@mahabat.co.uk

صلح بیدرنگ، نیاز مردم افغانستان

چهار دهه جنگ در افغانستان، طولانی ترین جنگ در یک سرزمین واحد، کشور واحد، با پیامدهای ویرانگری زیرساخت های اقتصادی و نابودی ارزش های انسانی جامعه با چنین گستردگی در تاریخ بشریت -به جزء از جنگ‌های جهانی- بشمار می آید. بشریت تاکنون...

Read More

راتلونکې د امریکا یا چین ده؟

دریمه برخه د چین، روسیي، هند اړیکې او د امریکا غبرګون د چین او امریکا اړوند مو په تیرو لکچرونو کې لږ شانته مالومات وړاندي کړي دي. خو د روسیي او هند په اړه به هم لنډ مالومات وړاندي کړو او په پایله کې به د دې هېوادونو تر منځ د...

Read More

معرفی کتاب

سند دست اول  نام: زيست نامه تاچ نويسنده: پوهنمل انجنير شاه نور تاچ طرح جلد: شاه نور تاچ طراحی...

Read More

راتلونکې د امریکا یا چین ده؟

دویمه برخه منځنۍ اسیا ( افغانستان ) مرکزي اسیا په وچه کې ایساره سیمه ده چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان یي عمده هېوادونه دي. افغانستان، د ایران شمال خټیځ، مغلستان، کشمیر، د پاکستان شمال او غرب، سینکیانګ او...

Read More

The Great Game بازی بزرگ

بازی بزرگ نامی است که به رقابت های سیاسی و نظامی دو امپراتوری بزرگ وقت، بریتانیا و روسیۀ تزاری در آسیای مرکزی، داده شده است.  این تقابل سیاسی و دیپلماتیکی بود که در بیشتر قرن نزدهم، بر سر افغانستان و سرزمین های همسایه در...

Read More