روز: آگوست 18, 2020

اشعار شماره چهارم، سال دهم

بلبل اسیر چه صبحی کز هوای دلپذیرشبهر سو مشک می پاشید، عبیرشبدورِ گونۀ گل شبنم ترفتاده چون عرق بر روی دلبرگل اندام ناز و بلبل در رجا بودخلاصه هر طرف بزمی بپا بودبدیدم بلبلی در بسته در دامکه می زد ناله از بیداد ایاماسیرش کرده...

Read More

د محبت دخپرونی لسم تلین او دافغانی ټولنی

ښاغلی همایون تاچ، د محبت د خپرونی مسئول چلوونکی !د خپرونی د لیکنې پلاوی ښاغلو درنو غړو، قلمی مرستندیانو، ګرانو لوستونکو او د خپرونی مینه والو !زما سلامونه ومنۍ. ستاسو ټولو لپاره د روغتیا او لابریا ‎ؤ هیله کوم.محبت چې اوس خپل...

Read More

د اوسپنیزو سیخانو پنجری

یو هلک د یو مار سره چې نیښونه یې ځینې ایستلی و لوبی کولی. د مار غاښونه چې وباسی سړی نشی چیچلی. هلک د پیغور په توګه ومار ته یې وویل: که زما مور او پلار ستا غاښونه یې نه وای کښلی، ما ستا سره لوبی نشوای کولای، ځکه تا زه چیچلم. مار...

Read More